BOEKEN

>>  De Engelse vertaling is klaar voor publicatie en ik geef regelmatig lezingen en interactieve sessies rondom ‘BLUT’ in het Nederlands of Engels. 

In 2021 volgde de dichtbundel ‘Zachtig’. Volgens NBD Biblion: ‘Het bevat de thema’s zelfontwikkeling, de zoektocht naar liefde en onbestemdheid. Het taalgebruik is vlot en vloeiend, soms gevat en grappig en soms redelijk basaal’. De Engelse vertaling wordt een combinatie van bewerkingen uit ‘Zachtig’ en nieuw origineel Engels werk, onder de naam ‘Be/come’. Voordrachten kunnen in het Nederlands, Engels of een mix van beide.

Eind 2022 mocht ik een paar weken heel intiem meelopen in de laatste weken van Manon, die in december haar leven liet beëindigen na uitzichtloos psychisch lijden. Voor haar en voor iedereen die (soms) niet weet hoe er voor zichzelf, voor een ander, of er überhaupt te zijn, schrijf ik ‘Er zijn’. Een boek vol moedige gesprekken, gedachten en gevoelens over hoe we omgaan met thema’s als trauma, misbruik, suïcide, wegkijken, eenzaamheid, schaamte, schuld, onveiligheid, rouw en de wens om te sterven. Het doel is dat het boek een opening is voor anderen om ook moedige gesprekken aan te gaan om er net iets meer te kunnen zijn voor onszelf en voor elkaar. In lijn met de thema’s van het boek en over het project zelf geef ik ook lezingen en interactieve sessies.